Veelgestelde vragen

Hoe zit dat met de ontwikkelagenda?

Voor het doorontwikkelen van het Pynter platform hebben we de input van onze opdrachtgevers hard nodig. Tijdens gebruikersbijeenkomsten staat de ontwikkelagenda dan ook altijd op het programma.

De ontwikkelagenda
De verschillende opleidingsadviseurs, coördinatoren, coaches, trainers en leidinggevenden waar wij intensief mee samenwerken, kennen elkaar vaak al voordat hun organisaties besluiten met Pynter te gaan werken.

Ze gaan bij elkaar langs om te horen en te zien wat de ervaringen zijn. Verschillende organisaties hebben soms een hele andere visie op de ontwikkeling van hun medewerkers. Tegelijkertijd stellen ze vast dat ze vrijwel allemaal de eigen verantwoordelijkheid van de medewerkers erg belangrijk vinden, dat talent beter zichtbaar zou moeten zijn en dat leren veel meer is dat een verplichte training of toets.

Onderling kennis en vaardigheden uitwisselen, informeel van elkaar leren, makkelijk toegang hebben tot elkaar en tot tools die leren en werken combineren en ook leuker maken; allemaal ontwikkelingen die iedereen bezighoudt.

Tijdens onze gebruikersbijeenkomsten gaat dat proces van klankborden, uitwisselen en uitdagen als vanzelf verder. Het Pynter platform werkt erg inspirerend en brengt gebruikers gemakkelijk op allerlei ideeën. Dat zijn de momenten die voor ons super belangrijk zijn!

De ontwikkelagenda wordt dus niet alleen door ons bepaald, maar komt voort uit het gebruik van Pynter door onze opdrachtgevers vanuit hun visie op leren en werken. Hun reacties zijn, zeker voor de langere termijn, van levensbelang voor de kwaliteit van ons platform en zijn voor ons een inspiratiebron die ons scherp houdt en ons werk wel heel bijzonder maakt.

Hoe zit dat met samen content ontwikkelen?

Het ontwikkelen van lesmateriaal is een vak apart. En het is een misverstand te denken dat het ontwikkelen van een blended learning traject makkelijk is, omdat er allerlei handige tools voorhanden zijn. Samenwerken met andere organisaties helpt zeker, maar wordt (nog) weinig gedaan.

Samenwerken
Binnen onze klantenkring wordt wel veel met elkaar gesproken en bij elkaar gekeken. Ook een vorm van samenwerking natuurlijk. Iedereen is het er wel over eens dat het zelf ontwikkelen van content een complex proces is. Bovendien is het ook een erg breed gebied geworden, want wat bedoelen we eigenlijk als we het over contentontwikkeling hebben?

Het Pynter platform beschikt over een eigen auteurstool. Met deze tool kan snel en eenvoudig e-learning aangeboden worden in de vorm van een vraag- antwoordsystematiek. Het grote voordeel zit vooral in de gebruikersvriendelijkheid: iedereen kan er meteen mee aan de slag. Na verloop van tijd raken de pioniers bij onze opdrachtgevers een beetje uitgekeken op de beperkte mogelijkheden van de tool en gaan ze op zoek naar meer mogelijkheden op het gebied van design en interactiviteit. Dat kan ook het moment zijn om samenwerking te zoeken met personen bij collega organisaties die hiermee al ervaring hebben.

Er wordt een groot aantal auteurstools in de markt aangeboden waarmee je prachtige e-learningtrajecten kunt maken die vervolgens via allerlei leermanagementsystemen zoals Pynter aangeboden kunnen worden. Met het toenemen van de mogelijkheden van deze tools, neemt ook de moeilijkheidsgraad toe om ermee te kunnen werken. Als vanzelfsprekend wordt er dan gekeken naar gespecialiseerde bureaus die zo’n project kunnen uitvoeren. Zo’n bureau moet wel inhoudelijk aangestuurd worden. Daarin kunnen organisaties samenwerken en ze kunnen de investering delen.

Terug
Pynter logo in mini formaat Site, inhoud en merknaam Pynter © De Okergroep BV. Alle rechten voorbehouden.